đám đông adua

hồi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ chưa từng nghe

jean paul sartre hay Françoise Sagan

vẫn ngày đêm lải nhải “nắng thủy tinh”, “nắng khuya chưa lên”, “một cõi đi về” …

ít bữa sẽ có những tân cử nhân ra trường với luận văn “huyền thoại mẹ”

sài gòn nắng chảy mỡ

nhà nhà chóng mặt với hóa đơn tiền điện

ngốn hết tháng lương

 

28.04.2019
Huỳnh Minh Lệ

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận