trại xuyên á

người ta đã phát hiện
một trại heo đã tiêm thuốc an thần
cho mấy ngàn con heo
mà chẳng phát hiện
những người đã bị tiêm thuốc an thần
từ lâu

 

sinh kế

chúng ta kiếm ăn như con gà
chúng ta chết như con gà
hôm qua có thằng buôn thuốc giả
ra tòa khóc như mưa bấc
kể lể đủ thứ
con gà trước khi chết không khóc

25.10.2017

 

tưởng thiệt

giả cầy giả nghĩa giả nhân
giả danh giả thánh giả thần giả sư
giả người giả thuốc ung thư
giả tranh giả tượng giả từ trong nôi

28.08.2017

 

đốt vàng mã

thánh gióng thế kỷ hai mươi
phi bằng ngựa giấy lên chơi thiên đàng
lật qua cả mấy chục trang
những con ngựa đó thành hàng mã thôi

29.08.2017

 

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận