Truyện Chưởng

Truyện chưởng do Lê Khắc Tưởng dịch .

Mới Dịch

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 94

Thình lình, mọi người bỗng nghe có tiếng Phật hiệu sang sảng thốt lên từ một giọng già nua, truyền lại từ phía sau núi, tiếp theo đó là từng trận từng trận tiếng tụng kinh vọng lại, thanh âm ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 93

Bọn Trí Không đại sư ai nấy đều giật mình kinh hãi, Trí Không đại sư bỗng hét lên một tiếng lớn, thanh âm như tiếng sét giữa thinh không, tiếng đàn đột nhiên im bặt, đám đệ tử đang ...