Tơ Vàng 4 – Thái Thanh – Tiếng Hát Vượt Thời Gian

Genres: Nhạc Xưa
Artists: Thái Thanh