Đường Phương Đánh Trận Đó – Hồi 7. Hồng Công Tử

Nước nhỏ long tong nghe thật tịch mịch. Nước chảy róc rách cũng vậy. Rốt cuộc, kiếp người là tịch mịch. Đường Phương ngắm dòng nước từ ao chạy vào ...

Đường Phương Đánh Trận Đó – Hồi 6. Tứ Thiển Hoa

Bàn tay trái như bạch ngọc chạm trổ của cô đó, vốn có màu hồng hồng nhuận nhuận, bây giờ đã như kết một tầng băng, thoáng nhìn như bàn ...

Đường Phương Đánh Trận Đó – Hồi 5. Người Đàn Bà Có Lòng Bàn Tay Gạch Ngang

Rốt cuộc cô đã gặp được y. Nhưng mặt mủi của y ra làm sao nhĩ ? Chắc phải là mày kiếm mắt sáng, cổ nhân đã chẳng hình dung ...

Đường Phương Đánh Trận Đó – Hồi 4. Bạt Mặc Thần Phủ Phá Hỏa Quang

Ngọn lữa bị chia ra làm hai. Cái thứ nhỏ bé đen thùi đó, còn chưa hết đà, ngược lại càng thêm mãnh liệt, bay nhanh như chớp lại Lôi ...

Đường Phương Đánh Trận Đó – Hồi 3. Lưu Bạch Tiểu Đề Thi

Dương Thoát vung tay lên một cái, ném nguyên cả cái khóa đá tới Đường Phương, y đang sử dụng ám kình. Cái khóa đá giữa không trung sẽ mở ...

Đường Phương Đánh Trận Đó – Hồi 2. Tả Ý Đại Bạt Mặc

Đường Phương đối đãi với người, trước giờ vốn có một nguyên tắc: người ta đối đãi tốt với cô, cô đối đãi càng tốt với người ta; người ta ...

Đường Phương Đánh Trận Đó – Hồi 1. Mình không khóc

Cô là người con gái chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Cô cho rằng khóc chỉ là chuyện của kẻ nhu nhược. ... Làm một người con gái, ...