Hoài niệm Vũ Hoàng Chương (1915 – 1976)

Hoài niệm Vũ Hoàng Chương (1915 - 1976)
Ngày 6/9 dương lịch là ngày giỗ Vũ Hoàng Chương, mất tại Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 1976 ; sau mấy tháng bị chính quyền bắt giam vào khám ...

Vũ Hoàng Chương (1915 – 1976)

Vũ Hoàng Chương (1915 - 1976)
Chính quán: xã Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên Sinh quán: thành phố Nam Định Năm sinh: Ất Mão (1915), tháng Tư, ngày mồng ...

Thơ Xuân Vũ Hoàng Chương

Thơ Xuân Vũ Hoàng Chương
Tưởng niệm chị Thục Oanh Xuân đã đem mong nhớ trở về Câu thơ Nguyễn Bính, ý thường thôi. Lời e cũng thường thôi. Nhưng dư vang vô tận, xoáy ...

Bùi Giáng, sơ thảo tiểu truyện

Bùi Giáng, sơ thảo tiểu truyện
Des lisières lointaines les cerfs ont bramé Từ ven rừng xa tiếng nai gào gọi Apollinaire Sơ thảo, gọi như vậy vì tính cách sơ lược của bài viết ...

Vũ trụ thơ – Thi Giới Đinh Hùng

Vũ trụ thơ - Thi Giới Đinh Hùng
ĐINH HÙNG sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Trung Phụng, ngoại vi thành Hà Nội (chánh quán làng Phượng Dực, tỉnh Hà Đông), Bắc Việt. Thuở nhỏ, ...
Scroll Up