Tình trạng thiếu điện bị lũng đoạn để trục lợi (Bài 3)

Tình trạng thiếu điện bị lũng đoạn để trục lợi (Bài 3)
Bài 3: MUA ĐIỆN CỦA TRUNG QUỐC, TRẢ TIỀN ĐỂ NHẬN THÊM HỌA? Điện là một loại hàng hóa. Nguồn, phương thức phân phối, giá bán thứ hàng hóa này ...

Tình trạng thiếu điện bị lũng đoạn để trục lợi (Bài 2)

Tình trạng thiếu điện bị lũng đoạn để trục lợi (Bài 2)
Bài 2: “THIẾU ĐIỆN”, CƠ HỘI CỦA THIỂU SỐ, ĐẠI HỌA VỚI ĐA SỐ Cho đến giờ, tác hại của phong trào xây dựng các thủy điện vừa và nhỏ, ...

Tình trạng thiếu điện bị lũng đoạn để trục lợi (Bài 1)

Tình trạng thiếu điện bị lũng đoạn để trục lợi (Bài 1)
BÀI 1: VIỆT NAM… “THIẾU ĐIỆN”? Bộ Công Thương vừa công bố dự tính giao cho EVN đàm phán với Công ty Lưới điện Phong Nam của Trung Quốc (CSG) ...