Đinh Hùng với cơn mê trường dạ

Đinh Hùng với cơn mê trường dạ
Ta suốt đời ngư phủ Thả con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh. (Đinh Hùng) Đinh Hùng, con người có may mắn được mọi người biết đến từ ...

Vũ trụ thơ – Thi Giới Đinh Hùng

Vũ trụ thơ - Thi Giới Đinh Hùng
ĐINH HÙNG sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Trung Phụng, ngoại vi thành Hà Nội (chánh quán làng Phượng Dực, tỉnh Hà Đông), Bắc Việt. Thuở nhỏ, ...