Hàn Mặc Tử (1912-1940)

Hàn Mặc Tử (1912-1940)
Tiểu sử Hàn Mặc Tử tên thật Nguyễn Trọng Trí, là con ông Nguyễn Văn Toản và bà Nguyễn Thị Duy, sinh ngày 22/9/1912 tại Lệ Mỹ, Đồng Hới, ...