‘Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta’

‘Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta’
Đó là câu nói mừng rỡ của nhà văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ Thuật Việt Nam trong buổi lễ tổng kết của tổ ...