Hạ Nguồn Mekong Trong Cơn Khát Vô Tận Của Bắc Kinh

Hạ Nguồn Mekong Trong Cơn Khát Vô Tận Của Bắc Kinh
Gần hai mươi triệu người Việt Nam phụ thuộc vào nước ở hạ nguồn sông Mekong. Nhưng thượng nguồn bị kiểm soát bởi một quốc gia có cơn khát vô ...