Nguyễn Bính – Nhà Thơ Hiện Đại

Nguyễn Bính - Nhà Thơ Hiện Đại
( Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Bính 20-1-1996) Nhân một buổi hội thảo thơ 1932-1945, một độc giả hỏi : “ Nếu cần phải ...