Sống đến cuối đời như một nhà văn

Sống đến cuối đời như một nhà văn
“Khí thiêng nay đã về thần.” (Nguyễn Du) Chưa từng thấy ai quảng giao như Nguyễn Xuân Hoàng. Sự quảng giao không chỉ nằm ở điểm có nhiều người quen ...