Tại Việt Nam gian lận học thuật là ngành kinh doanh lớn

Tại Việt Nam gian lận học thuật là ngành kinh doanh lớn
Nguyên văn: http://viet-studies.net/kinhte/SurrogateScholarsVN_AS.html Viết thuê, đạo văn tràn lan Lúc bốn giờ sáng tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, một phụ nữ tự xưng là Nguyễn đã cố ...