Thi Sĩ Đinh Hùng Người Làm Thơ Tình Kiệt Xuất

Thi Sĩ Đinh Hùng Người Làm Thơ Tình Kiệt Xuất
Như đáp lại ̣lòng mong mỏi của khách yêu thơ, trong qúy II năm 1995, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn (Hà Nội) đă cho tái bản tập thơ MÊ ...