Vũ Hữu Định, tình ca lỡ vận

Vũ Hữu Định, tình ca lỡ vận
Văn thơ miền Nam 1954-1975 được gọi là nền văn học bất hạnh. Vì nó đã bị xuyên tạc, tuyên án, thiêu hủy và bôi xóa; các tác giả đã ...