2018 – Văn học dịch lớn mạnh, văn học Việt thảm bại

2018 – Văn học dịch lớn mạnh, văn học Việt thảm bại
Các giải thưởng lớn về văn học đều không tìm được tác phẩm xứng tầm để trao, trong khi đó, những cây bút được trông đợi lại không cho ra ...