Nhạc Lính

Nhạc Lính
Xin nói ngay, dù sử dụng từ “nhạc lính”, tôi không có ý định (và khả năng) để bàn về là nhạc lý mà chỉ bàn về lời ca. Và ...

Thơ Tô Thùy Yên, Chênh Vênh Siêu Hình – Hiện Thực

Thơ Tô Thùy Yên, Chênh Vênh Siêu Hình - Hiện Thực
Gặp lại nhau, nhìn sững chẳng ra Em thay đổi quá, tựa sơn hà Thơ làm không kịp theo dâu biển Mắt dẫu khô mà nhớ lại hoa (Tô ...

Bùi Giáng giữa chúng ta

Bùi Giáng giữa chúng ta
Có lẽ chưa có người nghệ sĩ nào mà cái chết gây ra sự quan tâm nơi nhiều người thuộc nhiều thế hệ khác nhau như Bùi Giáng. Từ trong ...