Nhạc Lính

Nhạc Lính
Xin nói ngay, dù sử dụng từ “nhạc lính”, tôi không có ý định (và khả năng) để bàn về là nhạc lý mà chỉ bàn về lời ca. Và ...

Thơ Tô Thùy Yên, Chênh Vênh Siêu Hình – Hiện Thực

Thơ Tô Thùy Yên, Chênh Vênh Siêu Hình - Hiện Thực
Gặp lại nhau, nhìn sững chẳng ra Em thay đổi quá, tựa sơn hà Thơ làm không kịp theo dâu biển Mắt dẫu khô mà nhớ lại hoa (Tô ...
Scroll Up