Ảnh hưởng của thời thế trong thơ Vũ Hoàng Chương

Ảnh hưởng của thời thế trong thơ Vũ Hoàng Chương
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương mở đầu tập thơ Rừng Phong (Sàigòn: nxb Phạm Văn Tươi, 1954) bằng bài “Nguyện cầu.” Trong bài ấy, ông đã viết: Ta van cát ...

Tình tri âm giữa thi sĩ Vũ Hoàng Chương và nữ sĩ Ngân Giang

Tình tri âm giữa thi sĩ Vũ Hoàng Chương và nữ sĩ Ngân Giang
Tháng 7 năm 1954, nước Việt Nam bị chia đôi ở vĩ tuyến 17, nửa phía Bắc dưới sự cai trị của những người Cộng sản. Cuối tháng 8 năm ...