Truyện chớp: Từ thật ngắn đến cực ngắn

Văn Học
Tú Ân dịch Gần đây, hầu như nhìn vào đâu bạn cũng có thể thấy những tia chớp rực sáng của truyện hư cấu: trên các tạp chí, tập san, ...
Scroll Up