Phỏng vấn người VN có lợi nhuận lớn nhất thế giới

Phỏng vấn người VN có lợi nhuận lớn nhất thế giới
Hỏi : Thưa bà Tổng Giám Đốc, bà nghĩ gì về câu của một đỉnh cao trí tuệ, tuyên bố ngành trà đá có tỉ số lợi nhuận cao nhất ...
Scroll Up