Âm bản tự do cuồng nộ trong thơ Thanh Tâm Tuyền

Âm bản tự do cuồng nộ trong thơ Thanh Tâm Tuyền
Như một nhu cầu hiện sinh đích thực, hoàn toàn tự do, người nghệ sĩ xác lập mối quan hệ giữa tôi với thực tại, tôi với thế giới ngoài ...
Scroll Up