Công an Hà Tĩnh bất lực với vi phạm xả thải của Formosa

Công an Hà Tĩnh bất lực với vi phạm xả thải của Formosa
Một công văn của Công an Hà Tĩnh gửi Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh vào ngày 6 tháng 4 vừa qua nêu rõ Nhà máy Gang Thép Formosa tại ...
Scroll Up