Đêm Sài Gòn Ngồi Nhớ Du Tử Lê

Đêm Sài Gòn Ngồi Nhớ Du Tử Lê
Tôi không thể nào nhớ được lần đầu tiên mình gặp Du Tử Lê ở đâu, và nhân duyên nào xui khiến chúng tôi quen nhau, để trở nên thân ...
Scroll Up