Thanh Tâm Tuyền đi tìm tiếng nói

Thanh Tâm Tuyền đi tìm tiếng nói
Tôi đi tìm tiếng nói cho cổ họng của tôi (Thanh Tâm Tuyền) Sinh năm 1936, Thanh Tâm Tuyền thuộc một thế hệ nhà thơ khác với các nhà Thơ ...
Scroll Up