Tô Thùy Yên: Sự dung hòa của thi ca

Tô Thùy Yên: Sự dung hòa của thi ca
Hiệp định Genève cắt đôi hình đất nước, kéo theo một cuộc di dân từ Bắc vào Nam, với qui mô chưa từng có, kể từ ngày lập quốc. Những ...

Đinh Hùng, con đường thơ độc đạo

Đinh Hùng, con đường thơ độc đạo
Khi quan điểm triết học, mỹ học thay đổi vào cuối thế kỷ mười chín, đầu thế kỷ hai mươi ở phương Tây, kể từ đó xuất hiện một trào ...
Scroll Up