‘Chiều nay không có em’ (1965) của Ngô Thụy Miên: Bản tình ca dành cho tuổi trẻ

‘Chiều nay không có em’ (1965) của Ngô Thụy Miên: Bản tình ca dành cho tuổi trẻ
Chiều nay không có em là tình khúc đầu tiên được Ngô Thụy Miên cho ra mắt công chúng, khi đó ông mới 17 tuổi, nhưng là kết tinh của ...