Luận đề tự do trong sáng tạo thơ Thanh Tâm Tuyền

Luận đề tự do trong sáng tạo thơ Thanh Tâm Tuyền
Khi cho rằng nghệ thuật “là sự tiêu hủy để sáng tạo, là sự tiêu hủy quy định bởi sự sáng tạo” [1], Thanh Tâm Tuyền đã thực sự biến ...
Scroll Up