một mình cầm cự Thi Ca giữa cánh đồng, đọc thơ “Thắp Tạ” của Tô Thùy Yên

một mình cầm cự Thi Ca giữa cánh đồng, đọc thơ "Thắp Tạ" của Tô Thùy Yên
Tưởng tượng một bóng đàn ông đêm khuya lẻn ra ngoài, khinh công lướt nhẹ đến trước một Cánh Cửa Lớn giữa trời không. Người đàn ông mở cánh cửa ...
Scroll Up