Cái chết

Cái chết
Cái chết nào cũng khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Nhiều hay ít, nhưng nó luôn luôn cho tôi cảm giác về một sự mất mát, trống vắng. Có thể ...