Thanh Tâm Tuyền, Nhà Thơ Của Tình Yêu(2)

Thanh Tâm Tuyền, Nhà Thơ Của Tình Yêu(2)
Thật ra, bài nào của Thanh Tâm Tuyền lại không có tình yêu trong đó. Tình yêu giữa nam và nữ. Tình yêu mến thiên nhiên, yêu thương con người ...

Thanh Tâm Tuyền, Nhà Thơ Của Tự Do Và Hồn Thế Giới(1)

Thanh Tâm Tuyền, Nhà Thơ Của Tự Do Và Hồn Thế Giới(1)
Tự do trong thơ Thanh Tâm Tuyền, trước hết ở chỗ ông đã phá bỏ mọi mô thức cũ và cách biểu hiện cũ, đưa cái tôi và xúc cảm ...
Scroll Up