Thiên Tình Sử Của Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương[2]

Thiên Tình Sử Của Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương[2]
Vũ Hoàng Chương trái lại, chỉ mong một cuộc sống giản dị, thanh thoát: Thuyền ơi thuyền, xin ghé bến hoang sơ! Cho đến ngày cưới Tố Uyển — ngày ...

Thiên Tình Sử Của Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương[1]

Thiên Tình Sử Của Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương[1]
Tình yêu là một nguồn thi hứng vô tận của loài người, bất luận ở phương trời nào và ở thời điểm nào. Chẳng thế ông cha chúng ta, từ ...