Kẻ cuồng sĩ trong vườn cây

Kẻ cuồng sĩ trong vườn cây
Hiện nay có lẽ không có một người nào trong giới văn nghệ trước đây ở miền Nam -và có lẽ cả nước- được yêu mến như Bùi Giáng. Những ...
Scroll Up