Phút Nói Thật Với Nhà Thơ Du Tử Lê

Phút Nói Thật Với Nhà Thơ Du Tử Lê
Lời dẫn: Nền văn học hải ngoại đang chứng kiến một nhà thơ Du Tử Lê: "khác hẳn. Trái ngược hẳn..." như lời ông tự nhận và qua những gì ...
Scroll Up