Thanh Tâm Tuyền

Thanh Tâm Tuyền
Vào những năm 1958 - 1961 tôi sống ở Huế. Từ thành phố tới chỗ tôi ở phải “qua một chiếc cầu, lên một cái dốc”, căn nhà khoảng giữa ...