“Nghệ thuật Dionysos” như một diễn ngôn trong thơ Thanh Tâm Tuyền

“Nghệ thuật Dionysos” như một diễn ngôn trong thơ Thanh Tâm Tuyền
Tóm tắt Là một trong những thành viên trụ cột của nhóm Sáng Tạo những năm 50-60 của thế kỷ XX, có thể xem Thanh Tâm Tuyền là người tiên ...