Xì phé với Bùi Giáng

Xì phé với Bùi Giáng
Ở miền Nam trước năm 1975, Bùi Giáng là một hiện tượng của giới văn nghệ Sài Gòn. Ông là một nhà thơ điên, điều này ai cũng biết. Nhưng ...