Xì phé với Bùi Giáng

Xì phé với Bùi Giáng
Ở miền Nam trước năm 1975, Bùi Giáng là một hiện tượng của giới văn nghệ Sài Gòn. Ông là một nhà thơ điên, điều này ai cũng biết. Nhưng ...
Scroll Up