Đối Thoại – Nguyễn Xuân Hoàng

Đối Thoại - Nguyễn Xuân Hoàng
Đây lại là một trường hợp nữa của một nhà giáo kiêm nhà văn. Nguyễn Xuân Hoàng sinh năm 1937 tại Nha Trang, dạy triết. Trong cuốn "Tổng Quan Văn ...