Thanh Tâm Tuyền, Tỉnh Bình Dương và những ngày dạy học

Thanh Tâm Tuyền, Tỉnh Bình Dương  và những ngày dạy học
Bất ngờ tôi được tin buồn thi sĩ Thanh Tâm Tuyền vừa từ trần lúc 11 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 3 năm 2006 vì bị ung thư phổi, ...
Scroll Up