Tô Thùy Yên: Thức cho xong bài thơ

Tô Thùy Yên: Thức cho xong bài thơ
Năm 1993, tôi đã gặp Tô Thùy Yên. Tôi đã được nghe Trường Sa hành, Chiều trên phá Tam Giang, Thi sĩ… trước khi gặp Tô Thùy Yên. Vì vậy, ...
Scroll Up