Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến – Chương 6. Ký xuyên nhớ ảnh

"Sư thơ, Trấn Nam vương thế tử không sao chứ ?" trong khách sảnh vương phủ Trấn Nam Vương nước Đại Lý, vừa thấy tấm áo xanh lục của Nhược ...

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến – Chương 5. Phong âm điệp hồn

Gió thổi qua hành lang. Dàn tường vi và trà mi đang phất phơ trong gió, thổ lộ hương thơm; trên thánh hồ trước thần điện, ngàn đóa sen hồng ...

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến – Chương 4. Hai vì sao rực đêm tối

"Hồng Bức Vương ? ... Y, y lại biết cả đến Phi Dực ! ?" cánh tay bị thương đã được băng bó đâu ra đó, trong căn lầu gỗ, ...

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến – Chương 3. Trăng xa nổi trôi

Cơn mưa lớn đang từ từ nhỏ đi, thời tiết ở Nam Cương là thế, mưa rào nói đến là đến, cũng như nói đi là đi. Mây tan trăng ...

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến – Chương 2. Suối Linh Khê cạnh Trầm Sa Cốc

Nam cương đất đai khí hậu vừa ẩm ướt vừa nóng, hai bên bờ nước thường thấy mấy loại cây dương xỉ và bụi cây mọc um tùm, Mấy đóa ...

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến – Chương 1. Mộng Ảo Không Hoa

Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng ảo bào ảnh Như lộ diệc như điện Đương tác như thị quan (Nhất thiết đều có quy luật Như ảo mộng bọt ...