Quyền Đầu – Hồi 4. Đánh Nhau Với Sói

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Lưỡi quỷ đầu đao rất nặng, cán thì nhỏ, một nhát đao chém xuống, chính như ...

Quyền Đầu – Hồi 3. Gặp Người Sói Lần Đầu Tiên

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mười hai tháng chín, buổi chiều. Trời đẹp. Nắng mùa thu diễm lệ vô cùng. Ánh ...

Quyền Đầu – Hồi 2. Ba Kẻ Vá Giày

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Ngày mười hai tháng chín. Giữa trưa. Trời đẹp. Trời xanh ngát, không vẫn tý mây ...

Quyền Đầu – Hồi 1. Tiểu Mã Phẫn Nộ

Quyền Đầu là cuốn sau cùng trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Mười một tháng chín. Hai ngày sau tết Trùng Dương. Trời đẹp. Hôm nay cũng không ...
Scroll Up