Chỉ Gian Sa – Hồi 1. Mở Đầu

Chính giữa đại sảnh của tòa Bạch Lâu, bóng tà dương xuyên qua song cửa hoa chiếu vào phòng, thành những phiến lan ban vàng vọt. Cái nơi trung tâm ...

Thính Tuyết Lâu – Bệnh

Mở đầu Xuống xe rồi bây giờ nàng mới thấy được cái Thính Tuyết Lâu trong truyền thuyết. Quả thật có cái khí tượng danh môn đại phái đấy, vào ...

Thính Tuyết Lâu – Huyết Vi

Mở đầu Tôi tên là Huyết Vi. Có cái tên con gái như vậy, nghe nói cũng chỉ vì cái vẻ mặt của tôi. Không giống như những đồng loại ...