Trường Sinh Kiếm – Hồi 3. Đêm Dài Chưa Hết

Trường Sinh Kiếm là cuốn đầu tiên trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Đêm vừa mọc lên, lại lặn xuống. Mặt đất yên tĩnh, yên lặng đến độ ...

Trường Sinh Kiếm – Hồi 2. Bạch Ngọc Kinh Trên Trời

Trường Sinh Kiếm là cuốn đầu tiên trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Bạch Ngọc Kinh không phải ở trên trời, y ở trên lưng ngựa. Yên ngựa ...

Trường Sinh Kiếm – Hồi 1. Khách Sạn Phong Vân

Trường Sinh Kiếm là cuốn đầu tiên trong bộ Thất Chủng Vũ Khí hệ liệt. Thiên Thượng bạch ngọc kinh Ngũ lâu thập nhị thành Tiên nhân phủ ngã đỉnh ...