Ngu Yên, nhạc sĩ Từ Công Phụng, ca sĩ Khánh Hà, Diễm Liên
TuCongPhung-NguYen

Nguồn: cothommagazine.com

 

0 Bình luận

Bình Luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image