Họa sĩ Bùi Chát: Vì sao 29 bức tranh bị buộc phải tiêu hủy?

Họa sĩ Bùi Chát: Vì sao 29 bức tranh bị buộc phải tiêu hủy?
Giới hội họa Việt Nam vừa nhận một tin được cho là 'chưa có tiền lệ' từ năm 1975 tới nay: 29 bức tranh trong triển lãm Improvisation tại Alpha ...

Xem tranh Bùi Chát

Xem tranh Bùi Chát

Bùi Chát (ảnh: Bùi Tiến Tuấn) Lần đầu tiên ra mắt, nhưng Bùi Chát vẽ đã hơn 10 năm. Tranh chất đống ở nhà hàng trăm bức. Hầu hết ...

Bùi Chát vẽ tranh đánh thức sự tự do

Bùi Chát vẽ tranh đánh thức sự tự do
Xem tranh Bùi Chát, hàng trăm bức, từ bút pháp và màu sắc, bố cục đều có sự tương tác khác nhau. Vì thế, Chát chọn cho mình cách đi ...