Ông Dương, ông đã về Trời

Ông Dương, ông đã về Trời
“Bác Dương thôi đã thôi rồi, Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta” [Nguyễn Khuyến tiễn Dương Khuê] 1 Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, một tài năng đáng quý, ...

Bùi Giáng, nhà thơ của ngày tháng ngao du

Bùi Giáng, nhà thơ của ngày tháng ngao du
Thi sĩ Bùi Giáng đã ra đi. Cuộc rong chơi rất đỗi tài tình của ông rồi cũng tạm ngưng. Ngưng phần hình. Phần hồn hãy tiếp tục tồn sinh ...