Dương Nghiễm Mậu

Dương Nghiễm Mậu
Dương Nghiễm Mậu là một tác giả độc đáo. Độc đáo thì quí; nhưng lắm khi cũng là cái rắc rối cho mình. Chẳng hạn nó làm cho mình không ...

Dương Nghiễm Mậu và các đao phủ văn chương

Dương Nghiễm Mậu và các đao phủ văn chương
Sau năm 1975, một chủ trương rõ rệt của những người vừa chiếm Sài Gòn là phải bằng mọi giá bôi xóa và chấm dứt những thành quà của hai ...

Ông Dương, ông đã về Trời

Ông Dương, ông đã về Trời
“Bác Dương thôi đã thôi rồi, Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta” [Nguyễn Khuyến tiễn Dương Khuê] 1 Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, một tài năng đáng quý, ...

Gặp ông Dương Nghiễm Mậu

Gặp ông Dương Nghiễm Mậu
Đúng ngày hôm nay cách đây hai năm, ngày 6 tháng Tám năm 2014, tôi đã gặp ông Dương Nghiễm Mậu tại Sài Gòn. Nguyên do là năm 2013 trong ...

Dương Nghiễm Mậu: Cuộc Đời Tình Cờ

Dương Nghiễm Mậu: Cuộc Đời Tình Cờ
Trong thế giới tiểu thuyết Dương Nghiễm Mậu (sanh năm 1936), con người hãnh tiến trong cô đơn sau khi đã phải cúi đầu nhận chịu thân phận làm người ...

Vòng tròn Dương Nghiễm Mậu

Vòng tròn Dương Nghiễm Mậu
Dương Nghiễm Mậu là người cuối cùng của một nhóm rất nhỏ - chỉ có ba người - gồm Khái Hưng, Nhượng Tống và Dương Nghiễm Mậu. Sự cách nhau ...

Bốn Mươi Năm Dương Nghiễm Mậu Và Tự Truyện Nguyễn Du

Bốn Mươi Năm Dương Nghiễm Mậu Và Tự Truyện Nguyễn Du
... Kẻ có chữ bất mãn thường chọn cách viết sớ tâu lên... Những lá sớ lâm ly thảm thiết này thường không được nghe. Có kẻ dâng sớ nhiều ...

Dương Nghiễm Mậu con người nội soi trong bạo lực chiến tranh và thân phận nhược tiểu

Dương Nghiễm Mậu con người nội soi trong bạo lực chiến tranh và thân phận nhược tiểu
Mậu truyện, bối cảnh ra đời Hơn bốn mươi năm sau khi xuất hiện, Dương Nghiễm Mậu vẫn còn là nhà văn avant-garde đối với văn học Việt Nam ...

Dương Nghiễm Mậu, “sống tự do hay là chết”

Dương Nghiễm Mậu, “sống tự do hay là chết”
Báo chí miền Nam viết nhiều, nói nhiều về Dương Nghiễm Mậu và đều dành cho ông những tình cảm đặc biệt và một vị trí xứng đáng trong dòng ...

Ðọc lại Dương Nghiễm Mậu, nghĩ về văn chương và thời thế

Ðọc lại Dương Nghiễm Mậu, nghĩ về văn chương và thời thế
Khoảng thập niên 60-70, thực sự đã có những luồng gió mới thổi tới trong văn học nghệ thuật miền Nam. Giữa người đọc và người viết hình như chung ...