Ngô Thụy Miên: Sau 35 Năm Hoạt Động Âm Nhạc

Ngô Thụy Miên: Sau 35 Năm Hoạt Động Âm Nhạc
Từ riêng một góc trời là căn nhà xinh xắn nơi thành phố Olympia hiền hòa của tiểu bang Washington, Ngô Thuỵ Miên có thể là lần đầu tiên đề ...

Ngô Thụy Miên 38 năm viết nhạc tình

Ngô Thụy Miên 38 năm viết nhạc tình
Ngô Thụy Miên có lẽ là một trong số rất ít nhạc sĩ sáng tác có một cuộc sống nhàn nhã, như một ẩn sĩ ở riêng một góc trời ...

Ðánh dấu 40 năm âm nhạc của tác giả “Bây giờ tháng mấy” với Từ Công Phụng nơi “Xứ Thâm Trầm”

Ðánh dấu 40 năm âm nhạc của tác giả "Bây giờ tháng mấy" với Từ Công Phụng nơi "Xứ Thâm Trầm"
Nơi Từ Công Phụng ở đúng là một xứ thâm trầm ? như tựa đề một nhạc phẩm của anh, phổ từ thơ của Đông Duy. Thâm trầm thể hiện ...