Từ Công Phụng Với Cõi Đam Mê Âm Nhạc Với Đời Sống Dung Dị, Thủy Chung

Từ Công Phụng Với Cõi Đam Mê Âm Nhạc Với Đời Sống Dung Dị, Thủy Chung
Bàn về âm nhạc Từ Công Phụng, thực tình mà nói, tôi chưa đủ khả năng. Chút năng khiếu thẩm âm riêng tư, hạn hẹp của một thính giả trung ...
Scroll Up